Globaalit ongelmat muokkaavat maailmaa

Suuret globaalit ongelmat kuten ilmastonmuutos, väestönkasvu ja luonnonvarojen hupeneminen tulevat muuttamaan maailmaa ja talouden toimintaa radikaalisti. Emme voi jatkossa turvautua fossiilisiin polttoaineisiin ja jatkaa harjoittamaamme kertakäyttökulttuuria. Tarvitsemme uusia tapoja tuottaa energiaa ja hyödyntää jo olemassa olevia resursseja. Kiertotalouden kehittäminen yhdistää näistä molemmat.

Kiertotalous osana uutta aikakautta

Kiertotalouden päämääränä on säilyttää ja maksimoida materiaalien arvo taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotalouden avulla pyritään pääsemään kohti uutta aikakautta, jossa hyvinvoinnin lisääntyminen ei enää perustu uuden tuottamiseen vaan palveluiden käyttämiseen omistamisen sijasta. Tämän lisäksi materiaalien uusiokäyttö on keskeisessä roolissa, jotta rajallisia luonnonvaroja ei tuhlata. Tehokkaan kiertotalouden edellytykset ovatkin mahdollisimman vähäinen jätteen syntyminen ja syntyneen jätteen tehokas uudelleenkäyttö.

Kiertotaloudesta voit lukea lisää Sitran ja Ellen McArthur Foundationin nettisivuilta.

Rasmix edistää kiertotalouden toimintaa

Teemme Rasmixilla tärkeää työtä kiertotalouden edistämiseksi. Keräämme yritystoiminnasta syntyviä sivuvirtoja, jotka pystymme prosessimme avulla muuttamaan uudelleen hyödynnettäviksi tuotteiksi, kuten eläinten ravinnoksi tai biopolttoaineiden raaka-aineiksi. Meidän tavoitteemme on käsitellä liiketoimintojen sivuvirrat mahdollisimman tehokkaasti, jotta ne saadaan 100% uusiokäyttöön. Onnistuaksemme tavoitteessamme pyrimme jatkuvasti kehittämään omaa toimintaamme uusien innovaatioiden ja tutkimustyön avulla.